≡ Menu

open cd drive using powershell

Eject CD drive in windows using powershell

{ 2 comments }